Gdje se nalazite: Početna Članci Blow Junkie

Blow Junkie

ROOTSTIME - "Blow Junkie" album review (Belgium)
09.08.2015

Rootstime - Belgium: “Discover this great blues harp blower from Croatia! “
Tomislav Goluban uit Zagorje, is een Kroatische blues muzikant, zanger en mondharmonicaspeler. Hij is op de eerste plaats een blues harmonicaspeler en doet dit al sinds 1997 live en ondertussen ook op meerdere albums. De eerste albums nam hij op met de “Little Pigeon’s ForHill Blues” band. Vanaf 2010 trekt hij ook voor solo werk de studio in. Goluban zoekt zijn inspiratie o.a. bij Sonny Terry, Slim Harpo, Paul Butterfield, Gary Primich en Kim Wilson. Voor de overige biografische info verwijs ik iedereen naar zijn website, die spijtig genoeg niet altijd in het Engels vertaald is. U bent m.a.w. verwittigd.
In een studio in Tugonica in Hrvatska, Kroatië is het zesde en nieuwe album “Blow Junkie” van Tomislav Goluban opgenomen. Het is een album met niet minder dan zestien, op één na allemaal originele tracks. Voor zijn nieuwe album kreeg hij de hulp van Lovro Šicel (gitaar), Aleksandar Vešić (bas), Igor Vugrek (drums) en Nebojša Buhin (tremolo gitaar).Eric Noden en Joe Filisko, twee collega harpisten, hielpen hem bij het schrijven van de songs.
 ”Harp Rockin’”, een korte instrumentale rocker opent het album. Voor de meeste nummers schreef Goluban zowel de tekst als de muziek. Voor enkele nummers zoals “what’s in a name” de boogie ”Blow Junkie Boogie”, het zwoele ”Electric Lights” en de titel song ”Blow Junkie” schreef collega songwriter (een Amerikaan die in Kroatië woont - niet te verwarren met de échte!) Robert Lon Johnson de teksten. ”Gambler’s Blues” typeert zowat de “normale” zang van Goluban en laat ook gastgitarist Nebojša Buhin, die een tremolo gitaar omgehangen heeft, horen. PS. Let hier ook even op de boodschap van de zanger! Dan is er ”On The Roof” met Lovro Šicel, die opent op zijn sigaar box en die voor de nodige slides zorgt. En, “by the way”, in het Zuiden moet je zijn, want daar dansen ze op het dak. Voor de jazzy track ”Blues For Mother Earth” blaast Goluban op een chromatisch harmonica, om daarna te vervolgen met een tweede (korte) instrumental ”Boogie 44”. ”Drivin’ & Ridin’” is even funky en is een ode aan “your machine”. Goluban gaat verder met opnieuw een boogie ”Forhill’s Boogie” en zakt daarvoor letterlijk een octaaf met zijn stem. Idem dito geldt voor ”Two Rockets”,om daarna te pauzeren met een slow blues ”Until The Morning Comes”; waarbij de luisteraar na al dat dansen, net niet in slap valt. Derde en voorlaatste instrumental ”Freedom King” (de rustige kampvuur afsluiter ”Springtime Fever” is de laatste). Mel London’s ”Messin With The Kid” is (zoals hij dat vaker doet) Goluban’s ode aan een van zijn ligustere voorgangers. Het nummer, een blues standard, dat we ook van Junior Wells en Muddy Waters kennen, wordt toegeschreven aan Mel Londen, die ook de eigenaar van ‘Chief Records’ was. We ronden de recensie af met ”Speedin’ Train”,dat in Kroatië al gekend was in een pop variant.
Tomislav Goluban mag zich een echte “Blow Junkie” noemen. Met dit prima harmonica blues album, kan je kennis maken met blues uit Kroatië, een land waarvan je niet direct blues en roots muziek verwacht. Laat je zeker eens verassen door Tomislav Goluban - Lovro Šicel - Aleksandar Vešić - Igor Vugrek & Nebojša Buhin!   

Tomislav Goluban from Zagorje, is a Croatian blues musician, singer and harmonica player. He is primarily a blues harmonica player and has been doing this since 1997 and now also live on multiple albums. The first album he recorded with the "Little Pigeon's ForHill Blues" band. From 2010 he also draws the studio to work solo. Goluban seeks his inspiration amongst others by Sonny Terry, Slim Harpo, Paul Butterfield, Gary Primich and Kim Wilson. For other biographical information, I refer everyone to his website, which is unfortunately not always translated into English. You are notified in other words.
In a studio in Tugonica in Hrvatska, Croatia is the sixth and latest album "Blow Junkie" by Tomislav Goluban recorded. It is an album with no less than sixteen, all but one original tracks. For his new album, he gave Lovro Sicel help (guitar), Aleksandar Vesic (bass), Igor Vugrek (drums) and Nebojša BUHIN (tremolo guitar) .Eric Needs and Joe Filisko, two fellow harpists, helped him in writing the songs.
 "Harp Rockin '," a short instrumental rocker opens the album. For most of the songs written Goluban both the text and the music. For some songs, such as "what's in a name" boogie "Blow Junkie Boogie", the sultry "Electric Lights" and the title song "Blow Junkie" wrote fellow songwriter (an American living in Croatia - not to be confused with the real! ) Robert Lon Johnson texts. "Gambler's Blues" typifies almost "normal" singing Goluban and also allows guest guitarist Nebojša BUHIN, which has hung around a tremolo guitar, hear. PS. Note here also as the message of the singer! Then there's "On The Roof" with Lovro Sicel, which opens on his cigar box, which provides the necessary slides. And, "by the way" in the South need to be, because they dance on the roof. For the jazzy track "Blues For Mother Earth" Goluban blowing a chromatic harmonica, to then continue with a second (short) instrumental "Boogie 44". "Drivin '& Ridin'" is equally funky and is a tribute to "your machine". Goluban continues with another boogie "Forhill's Boogie" and before that literally drops his voice an octave. Ditto goes for "Two Rockets" to pause after a slow blues "Until The Morning Comes"; whereby the listener after all that dancing, just do not fall into limp. Third and penultimate instrumental "Freedom King" (the quiet campfire valve "Springtime Fever" is the last). Mel London's "Messin 'With The Kid" (as he does often) Goluban's tribute to one of his predecessors ligustere. The song, a blues standard, we also know from Junior Wells and Muddy Waters, is attributed to Mel London, who was also the owner of 'Chief Records. We conclude the review with "Speedin 'Train", which was already known in Croatia in a pop version.
Tomislav Goluban can call itself a true "Blow Junkie". With this great harmonica blues album, you can get acquainted with blues from Croatia, a country where you do not really expect blues and roots music. Let yourself be sure to check surprise by Tomislav Goluban - Lovro Sicel - Aleksandar Vesic - Igor Vugrek & Nebojša Buhin!
ROOTSTIME - Eric Schuurmans, BELGIUM , August 2015

Jutarnji list 04.04.2015.
04.04.2015

Jutarnji list 04.04.2015.

Delo (SLO)
12.03.2015

Recenzija by Zdenko Matoz (LINK)

Terapija.net
05.03.2015

Recenzija by Horvi (LINK)

Slobodna Bosna (BiH)
09.02.2015

Recenzija by M. Iličić (LINK)

Barikada.com - recenzije
27.01.2015

Recenzija by Branimir Bane Lokner (Zemun, Srbija) (LINK)

Recenzija by Dragutin Matošević (Tuzla, BiH) (LINK)

Soundguardian - recenzija
26.01.2015

Recenzija by Mladen Lončar-Mike (LINK)

Glas Slavonije - intervju
23.01.2015

Intervju by Adrian Andrejek (LINK)